Vriend worden?

Wilt u De Koning mede mogelijk maken dan kan dat op diverse manieren:

Vrijwilliger worden?
Dat kan onder bepaalde voorwaarden, Interesse? Neem contact met ons op.

U kunt ook officieel Vriend van De Koning worden.
Stort dan eenmalig of elke week/ maand/kwartaal/jaar een bedrag op rekeningnummer NL04 RABO 0145 747 042
U kunt ook een periodieke incasso regelen, Neem contact met ons op om dat te regelen.
Zie voor info adressen:  “contact”

Stichting de Verre Vrienden

Doelstelling: Met ons team zijn wij op zoek gegaan naar een aanbod voor jongeren die het beste inspeelt op de hierboven beschreven centrale problemen. Daarbij hebben wij gebruik gemaakt van onze ervaringen met de koffiebus en van gesprekken met jongeren. Hieruit is het idee ontstaan om te komen tot een permanent inloophuis. Voordelen van deze permanente inloop zijn dat we:

1. veiligheid kunnen bieden (doordat het inloophuis echt van de jongeren zelf is);
2. duurzaamheid kunnen creëren (jongeren weten waar ze standaard terecht kunnen);
3. echte relaties kunnen bouwen met jongeren die vaker komen;
4. vanuit deze relaties te helpen talenten en kwaliteiten te ontwikkelen.

Het inloophuis is in de eerste plaats bedoeld voor in de avonduren, maar is naar behoefte uit te breiden. Het wordt een eigen warme plek, waar liefde, trouw en geduld naar de jeugd en ouderen toe een belangrijk uitgangspunt is om een vertrouwensrelatie op te bouwen.