Anbi-status

Anbi-status.

Inloophuis de Koning heeft een Anbi-status dat wil zeggen dat als u giften schenkt dat ze aftrekbaar zijn bij uw belastingaangifte.

De Belastingdienst zegt het volgende hierover;

Algemeen nut beogende instellingen

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenken en de energiebelasting. Instellingen die wij als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen.            Zij zijn altijd een algemeen nut beogende instelling.

De stichting die achter de Koning werkzaam is heet Verre Vrienden.

Stichting Verre Vrienden, Steenwijk  opgericht 1-1-2014

Websiteadres: www.dekoningsteenwijk.nl

RSIN nummer 819 887 419

De bestuursleden zoals u kunt lezen op de site werken allen op vrijwillige basis en er worden geen vergoedingen verstrekt.

Onze missie en visie kunt u ook vinden op onze site.

Ieder jaar wordt er door de penningmeester een financieel overzicht gemaakt en wordt door de overige bestuursleden gecontroleerd.

Hieronder vindt u het jaaroverzicht van baten en lasten en deze is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 8 januari 2019.

jaaroverzicht de koning 2018
inkomsten 2018 uitgaven 2018
inkomsten Kas € 637,76 uitgaven kas € 566,76
donateurs/giften € 7.248,65 bank kosten € 124,30
kerstwandeling 2017 € 244,65 energie kosten € 1.896,25
oranje fonds voor nl doet € 350,00 inkopen de koning € 236,45
rente € 0,02
kerstwandeling 2018 € 628,05
storting eigen rekening € 451,41
huur € 4.875,00
totaal inkomsten 2016 € 9.560,54 verzekering € 254,00
kosten nldoet € 499,05
kosten YFC € 150,00
internet kosten € 26,98
druk kosten € 487,08
kosten supergirl € 187,16
kosten kerst wandeling 2018 € 153,95
totale  uitgaven € 9.456,98
saldo  kas € 71,00
Minder uitgegeven € 32,56
dan binnengekomen
totaal € 9.560,54 totaal € 9.560,54
huur 1 maand 2019 in 2018 betaald
 en verzekering 2019 betaald in 2018 totaal € 502