Gemeente Groei Groep.

Ook in de Koning is er een Gemeente Groei Groep actief.

Samen lezen in de bijbel, samen ervaringen uitwisselen over je geloven in Jezus, samen bidden.

Dat zijn de ingrediënten die het zo mooi en spannend maken.

In ieder week met een oneven weeknummer, komen we op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur samen. Als je zin hebt kun je ook mee lunchen, dan wordt je verzocht om 11.45 uur aanwezig te zijn.

Lees onderstaande en als je zin hebt om aan te sluiten bel of  mail dan even met Egbert de Vos voor verdere informatie.

telefoon 06-41516405  of mail  dekoningsteenwijk@gemail.com

Waarom Gemeente Groei Groepen?

Jezus’ benadering, drie niveaus

Als je de evangeliën in de Bijbel leest, valt het op dat Jezus mensen op verschillende niveaus benaderde. Allereerst nam Hij de tijd om met mensen persoonlijk te spreken, een op een. Zo knoopte Hij bijvoorbeeld een gesprek aan met de Samaritaanse vrouw toen Hij haar bij een bron ontmoette (Johannes 4). Daarbij ging Hij in op haar persoonlijke situatie en nodigde Hij haar uit ‘water’ te drinken waardoor ze nooit meer ‘dorst’ zou krijgen. Deze persoonlijke benadering is van groot belang in onze kerken, denk aan pastorale gesprekken.

Daarnaast sprak Jezus ook tot grote groepen mensen tegelijk. Denk aan de Bergrede, waarin Hij tot een grote menigte mensen sprak. Of aan de wonderbare spijziging, waarin Hij duizenden van brood en vis voorzag. Wij kennen in onze kerken ook bijeenkomsten voor grotere groepen, denk aan erediensten of conferenties.

Opvallend is echter, dat Jezus het grootste deel van Zijn tijd investeerde in een kleine groep van twaalf leerlingen. Met deze kleine kring leerlingen ging Hij vriendschappelijk om, gaf hun intensief onderricht, beantwoordde hun vragen en gaf hun ‘stage’ opdrachten! In drie jaar tijd gaf Hij ze een intense geestelijke vorming in vormde ze van discipelen tot apostelen: ze werden uitgezonden om discipelen te maken.

Geestelijke groei in de huiskamer
Jezus investeerde dus in de kleine groep. Dat doen wij ook in de GGG. In het onderlinge gesprek groeit de gemeenschap met elkaar en met God. In de groep kun je geloofservaringen uitwisselen en groeien in je geloof. In de groep kun je elkaar stimuleren om je geloof ook werkelijk te leven en missionair te zijn. En er is ruimte om elkaar in gebed bij God te brengen.

Nieuw! Sterk en moedig als Jozua

GGG Studie ’18-’19

‘Sterk en moedig als Jozua’ bestaat uit zestien programma’s waarin belangrijke thema’s aan de orde komen uit  het leven van Jozua. Hij gaat het volk voor. Jozua is in feite een voorloper van Jezus. Het is daarom fascinerend om hem op de voet te volgen, zijn aarzelingen te proeven en te ontdekken dat er alle reden is om de Heer te gehoorzamen en te vertrouwen. Sterk en moedig zet Jozua zijn voet op het land van de belofte. Dit boekje bevat gespreksvragen voor huiskringen en Gemeente Groei Groepen en achtergronden bij de bijbelgedeeltes. Ook zijn er interviews in opgenomen met christenen uit kerk en samenleving.